Programy studiów

Bezpieczeństwo międzynarodowe – I stopień


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – I stopień


Politologia – I stopień


Stosunki międzynarodowe – I stopień


Politologia – II stopień


Stosunki międzynarodowe – II stopień


Zarządzanie informacją w nowych mediach – II stopień


Nauki o polityce – III stopień