dr Grzegorz Balawajder

Adiunkt – Katedra Stosunków Międzynarodowych

Kontakt: Collegium Civitas pokój 314
telefon: 77 / 452 74 79 (z sieci UO: 7479)
e-mail: bogrze23@gmail.com

Absolwent ekonomii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, politolog, ekonomista, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Adiunkt w Zakładzie Studiów Europejskich Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w badaniach dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów globalnych. Ponadto zajmuje się zagadnieniem zmieniającej się funkcji współczesnej granicy, w szczególności w kontekście integracji europejskiej a także stosunków Polski z sąsiadami.

Lista wybranych publikacji:

 • Grzegorz Balawajder. Problem światowego zadłużenia jako problem globalny. Zeszyty Naukowe WSP Opole, Nauki Społeczno-Polityczne VI 1993, ss. 7-22.
 • Grzegorz Balawajder. Rozwiązywanie problemów globalnych na przykładzie zadłużenia. Zeszyty Naukowe WSP Opole, Nauki Społeczno-Polityczne IX 1994, ss. 13-24.
 • Grzegorz Balawajder. Rynki finansowe, zadłużenie międzynarodowe w kontekście procesów globalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Nauki Społeczno-Polityczne 12,Opole 1998, ss.7-20.
 • Grzegorz Balawajder. Nauczanie języka niemieckiego w Polsce jednym ze sposobów odchodzenia od stereotypów i mitów w stosunkach polsko-niemieckich. [w:] Colloquium Opole 2000. Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami. (red.) W. Lesiuk , A. Trzcielińska- Polus. Opole 2001, ss. 200-206.
 • Grzegorz Balawajder. Polityczne implikacje globalnego zadłużenia państw. [w:] Z. Nowak (red.) Wymiary globalizacji. Opole 2002, ss. 130-143.
 • Grzegorz Balawajder. Studenci wobec nadziei i zagrożeń zintegrowanej Europy – uwagi uczestnika. Przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej z punktu widzenia euroregionów pogranicza polsko-czeskiego. Opawa 2002, ss. 58-62.
 • Grzegorz Balawajder Zmieniająca się rola granicy na pograniczu polsko-czeskim w kontekście integracji europejskiej.[ w:] B. Kozera, M. Lis (red.), Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Wykorzystywanie wspólnych szans. Opawa2002, ss. 9-18.
 • Grzegorz Balawajder, S.M. Grochalski, A. Trzcielińska-Polus. Różnorodność funkcji granic w stosunkach Polski z państwami sąsiednimi. [ w:] T. Łoś-Nowak, A. Dudek (Red.) Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Legnica 2002, ss. 326-333.
 • Grzegorz Balawajder. Funkcja granicy w transgranicznym układzie regionalnym. [w:] M. Barański(red.) Samorząd-Rozwój-Integracja. Katowice 2003, ss. 68-76.
 • Grzegorz Balawajder. Granica polsko-czeska w kontekście integracji europejskiej. Różne aspekty ewolucji funkcji granicy [w:] B. Kozera, M. Lis (red.). Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich. Praca-Współpraca-Bezrobocie. Opole 2003, ss. 229-238.
 • Grzegorz Balawajder, S.M. Grochalski, A.Trzcielińska-Polus , Edukacja w służbie współpracy polsko-czeskiej na pograniczu Śląska Opolskiego i Opawskiego. [w:] Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Aktywność społeczna mieszkańców pogranicza. Opawa 2003, ss. 59-69
 • Grzegorz Balawajder. Zadłużenie jako problem globalny. [w:] S.M. Grochalski, (red.) Problemy globalne współczesnego świata. Opole 2003, ss. 139-160.
 • Grzegorz Balawajder. Problem surowcowo-energetyczny jako problem globalny. [w:] S.M. Grochalski (red.) Problemy globalne współczesnego świata. Opole 2003, ss. 161-180.
 • Grzegorz Balawajder. Samobójstwo jako środek walki politycznej. [w:] S. Kijaczko (red) Samobójstwo Specyfika problemu, horyzonty badawcze. Opole 2003, ss. 99-108.