dr Krzysztof Załucki, LL.M.Eur

Adiunkt – Katedra Stosunków Międzynarodowych

Kontakt: Collegium Civitas pokój 314
telefon: 77 / 452 74 77 (z sieci UO: 7477)
e-mail: kzalucki@o2.pl
Radca prawny dr Krzysztof Załucki, LL.M. Eur. jest adiunktem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego od X 2007 r. Wykłada m.in. prawo europejskie, prawo międzynarodowe i prawoznawstwo. Prowadzi także zajęcia w językach obcych, aktualnie w jęz. niemieckim, dla Studentów z Polski i zagranicy. Poza dydaktyką na UO wykonuje także we Wrocławiu działalność radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii. Zajmuje się zagadnieniami polskiego oraz międzynarodowego prawa handlowego i gospodarczego, a także prawa energetycznego. Posiada szeroką znajomość prawa europejskiego i międzynarodowego publicznego. Doktor Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, magister europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego (LL.M. Eur.) Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, absolwent Deutsch-Polnische Rechtsschule (Szkoły Prawa Niemieckiego) organizowanej przez Humboldt-Universität w Berlinie oraz WPAiE UWr. Znajomość języków obcych: niemiecki (płynnie), angielski (płynnie).

Wybrane publikacje:

  • Rodzaje bezpieczeństwa w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego, referat wygłoszony na konferencji Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, Opole 10-11 kwietnia 2008 r. Opublikowane w: Trela-Mazur E. (red.), Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, Opole 2009, ss. 13-25;
  • Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej jako jeden z priorytetów polskiej Prezydencji, referat wygłoszony na konferencji 2011 – polska Prezydencja w Unii Europejskiej, Opole-Kamień Śląski 18-19 marca 2009 r. Opublikowane w: Riedel R., Klimontowski P. (red.), 2011. Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Opole 2010, ss. 409-429.