dr Adam Drosik

AD_650Zastępca dyrektora Instytutu Politologii

Adiunkt – Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

 

Kontakt: Collegium Civitas pokój 310
telefon: (77) 452 74 62 (z sieci UO: 7462)
e-mail: adam_drosik@wp.pl

 

 

 

 

 

Doktor nauk o polityce, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: politologia (studia magisterskie) i administracja (studia licencjackie). Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak na temat: “Kryzys jako czynnik kreowania wizerunku politycznego. Prawo i Sprawiedliwość (2005-2007) analiza przypadku” obronił w 2011 roku.

Zainteresowania naukowe: zarządzanie kryzysowe, zarządzanie mediami, komunikowanie polityczne, kampanie wyborcze

Wykaz najważniejszych publikacji:

 • Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej (Zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005r., Adam Drosik (pod red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ss. 201. ISBN 8373952144
 • Władza mediów, Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Drosik Adam (pod red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 196. ISBN 9788373954281.
 • Polityka komunikacyjna województwa opolskiego, [w:] Stanisław Michałowski, Włodzimierz Mich (pod red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 269-278. ISBN 8322724888.
 • O studenckich działaczach słów kilka, [w:] Henryk Kubicki, Jan Neuberg (red.), 10 lat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 1996-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 44-50. ISBN 9788373951716.
 • Wspólnota różnorodności, [w:] Adam Drosik (pod red.), Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej (Zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005r., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 5-8. ISBN 8373952144
 • Wojna jako temat reklamy wyborczej na przykładzie telewizyjnej kampanii Georga W. Busha w 2004 roku, [w:] Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg (red.), Wojna w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 329-339. ISBN 9788373952461.
 • Media publiczne – strażnik niezależności dziennikarskiej czy tuba propagandowa władzy, [w:] Lidia Pokrzycka, Włodzimierz Mich (red.), Media a demokracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 61-68. ISBN 9788322726631.
 • Koncepcje większościowego systemu wyborczego w programach i stanowiskach partii politycznych prezentowanych w medialnej kampanii parlamentarnej 2005 r., [w] Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. ISBN 9788374417372.
 • Media regionalne na straży praworządności. Rola „Nowej Trybuny Opolskiej” w ujawnieniu „Afery Ratuszowej”, [w:] Andrzej Kracher, Rafał Riedel (red.), Demokracja medialna – źródła władzy, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 153-159. ISBN 9788360730126.
 • Kreowanie wizerunku politycznego w sytuacji kryzysowej, stan badań, [w:] Janina Fras (red.) Studia nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 227-236. ISBN 9788374419031.
 • Wykorzystanie Internetu jako podstawowej formy komunikacji w kampanii wyborczej. Studium kampanii do Parlamentu Europejskiego Sergiusza Najara, [w:] Marek Jeliński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (pod red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 165-178. ISBN 9788372855275.
 • W sieci Sieci. Jak Internet zmienia sferę publiczną, [w:] Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Adam Drosik (pod red.), Władza mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 117-130. ISBN 9788373954281
 • Kreowanie kryzysu na potrzeby wizerunku politycznego. Analiza działań Prawa i Sprawiedliwości po ujawnieniu „taśm Beger”, [w:] Jacek Maciejewski, Paweł Wawryszuk, Krzysztof Budka (red.), Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów, Bydgoszcz 2011, s. 203-216. ISBN 9788370968328.