dr Lech Rubisz

LR_650Dyrektor Instytutu Politologii

Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej

 

Kontakt: Collegium Civitas pokój 308
telefon: 77 / 452 74 62 (z sieci UO: 7462)
e-mail: rubisz@uni.opole.pl

 

 

 

 

 

 

Wykaz wybranych publikacji z lat 2006-2016

 • L. Rubisz, E. Ganowicz, Wielka transformacja i mała polityka. Postsocjalistyczny bagaż ekonomicznej monokultury w gminie Kietrz (Velká transformace a malá polityka. Postsocialistická zátěž ekonomické monokultury v obci Kietrz), [w:] Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia (Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii. Postsocialistická zátĕž a unijni reálie), redakcja naukowa B. Kozera i M. Lis, Opole 2006, s. 268-276.
 • (red.) Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 2006, ss. 348.
 • Wstęp. Instytucjonalizm, instytucja polityczna, i instytucjonalizacja jako kategorie politologiczne, [w:] Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 2006, s. 5-8.
 • Lewica versus prawica. Teoretyczne interpretacje podziału i jego instytucjonalizacja, [w:] Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 2006, s. 179-201.
 • Politologia – nauka i dydaktyka. Niektóre dylematy programu studiów politologicznych, [w:] Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy, red. M. Cichosz, K. Zamorska, Wrocław 2006, s. 346-358.
 • Biurokracja a państwo. Z perspektywy współczesnych doktryn politycznych, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 85-103.
 • red. L, Rubisz, E. Ganowicz, Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 364.
 • Polityka lokalna. Analiza pojęcia, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2008, s. 9-16.
 • Platforma Obywatelska. Tradycje i inspiracje światopoglądowe, [w:] Platforma Obywatelska, pod red. M. Migalskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 82-98.
 • Polityka jako widowisko, [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, pod red. M. Kolczyńskiego, M. Mazura, S. Michalczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009, s. 108-114.
 • Historia jako nauka polityczna, [w:] Silesia – de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 407-414.
 • Is this the end of the managers’ capitalism? James Burnham’s theory and the world’s economic crisis of 2008, “Вicник Xmeльницъкого національного університету”, 2009, Nr 6, Том 2 (142).
 • Prawo i Sprawiedliwość – konserwatyzm tu i teraz, [w:] Prawo i Sprawiedliwość pod red. M. Migalskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 56-74.