Harmonogram egzaminów

A photo by Annie Spratt. unsplash.com/photos/ZVQhy9KGoSY

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej, rok akademicki 2016/2017

Uwaga termin egzaminu poprawkowego u pana prof. Z. Machelskiego zostaje przesunięty z 17.02.br (piątek) na 16.02.br (czwartek), godz. 12:00, p. 312

Bezpieczeństwo międzynarodowe – I stopień


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – I stopień  (aktualizacja 18.01.br.)


Politologia – I stopień


Stosunki międzynarodowe – I stopień


Politologia – II stopień + Europa Master


Stosunki międzynarodowe – II stopień


Zarządzanie informacją w nowych mediach – II stopień


Nauki o polityce – III stopień