Obrony prac doktorskich

photo-1473445361085-b9a07f55608b

mgr Michał Radecki

Termin obrony na dzień: 16 grudnia br. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Proces wyłaniania przywódców w polskich partiach politycznych
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zuba
recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska – Myślik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 26 października 2016 r. o godz. 12.00 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Bujaka na temat: Śląskość jako przedmiot politycznych sporów w III RP.

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 28 października 2016 r. o godz. 12.00 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Machnika na temat: Media społecznościowe w kreowaniu wizerunku polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2014.