Obrony prac doktorskich

photo-1473445361085-b9a07f55608b

 

mgr Jacek Sobański

Termin obrony na dzień: 5 października 2017 r. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Ład międzynarodowy w polityce klimatyczno- energetycznej (na przykładzie konferencji stron UNFCCC-COPs)
promotor: dr hab. Aleksandra Trzcielińśka-Polus, prof. UO
promotor pomocniczy: dr Adam Ostolski
recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Puślecki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. nadzw. dr hab. Beata Molo, prof. US – Krakowska Akademia A. Frycza Modrzewskiego

mgr Michał Niebylski

Termin obrony na dzień: 19 września 2017 r. godz. 10.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Dylematy ideologiczne polskich partii na początku XXI wieku
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zuba
recenzenci: prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

mgr Michał Radecki

Termin obrony na dzień: 16 grudnia 2016 r. godz. 12.00, w sali 15 Instytutu Politologii, ul. Katowicka 89.
Temat: Proces wyłaniania przywódców w polskich partiach politycznych
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zuba
recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska – Myślik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 26 października 2016 r. o godz. 12.00 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Bujaka na temat: Śląskość jako przedmiot politycznych sporów w III RP.

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego zawiadamiają, że dnia 28 października 2016 r. o godz. 12.00 w sali 15 Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Machnika na temat: Media społecznościowe w kreowaniu wizerunku polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2014.