Zarządzanie informacją w nowych mediach:

Studia na kierunku Zarządzanie informacją w nowych mediach zapewnią absolwentowi zdobycie wiedzy, dzięki której stanie się on specjalistą w dziedzinie zarządzania informacją w obszarze nowej cyfrowej gospodarki. Dzięki połączeniu rzetelnej wiedzy na poziomie uniwersyteckim z wiedzą i umiejętnościami medialnymi niezbędnymi w zawodach związanych z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, absolwent predysponowany będzie do pracy jako: dziennikarz, pracownik medialny (researcher), rzecznik prasowy, menedżer (broker) informacji, specjalista PR, specjalista w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym tworzenia stron i portali internetowych.

Profil nauczania na opisywanym kierunku stwarza absolwentom atrakcyjne perspektywy zawodowe w redakcjach mediów masowych na takich stanowiskach jak dziennikarz, redaktor, edytor oraz w firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych i public relations, przyszłościowych zawodach związanych z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, jak researcher, menedżer informacji, dziennikarz internetowy.