Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe.

Studenci mają do wyboru jedną specjalizacje, z trzech zaproponowanych poniżej:

  • dziennikarstwo prasowe,
  • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne,
  • public relations i reklama

Duży nacisk w programie studiów kładziemy na przygotowanie umiejętności praktycznych. Dlatego w gronie wykładowców znajdą się dziennikarze mediów regionalnych i ogólnopolskich, specjaliści od reklamy i Public Relations. Do dyspozycji studentów przygotowaliśmy cyfrowy sprzęt reporterski: kamery, aparaty i magnetofony do nagrań radiowych. Wszystkie zebrane i nagrane materiały można będzie montować w pracowni dziennikarskiej z użyciem programów do montażu dźwięku i wideo.

Studenci odbywać też będą zajęcia w siedzibie Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego (100.uni.opole.pl), gdzie w małych grupach zajmą się tworzeniem programów telewizyjnych. Pracę radiowca, na co dzień zgłębiać będą w studenckiej rozgłośni „Radio Sygnały” (radiosygnaly.pl). Opiekę zapewnią im dziennikarze Radia Opole.

Na studentów zainteresowanych pisaniem czekają w naszej pracowni programy do profesjonalnego składu gazet. Pod okiem dziennikarzy i grafików będą mogli realizować swoje pomysły, stawiając pierwsze kroki w piśmie „Gazeta Studencka” (gs.uni.opole.pl).

W ramach obowiązkowych praktyk, nasi studenci znajdą miejsca w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach. Instytut Politologii UO podpisał umowy o współpracy m.in. z redakcjami „Nowa Trybuna Opolska”, „Polska Gazeta Wrocławska”, Radio Opole, TVP Info Opole, oraz największym portalem dziennikarstwa obywatelskiego – Wiadomości24.pl.

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka Telewizja UO”(pasjonaci telewizji) oraz w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu organizując konferencje naukowe, mając możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.